Stort overskudd i Follo FK i 2018

Nøktern drift og dugnad gjør at klubben snart er gjeldfri

Follo FK har gjennomgått en knallhard økonomistyring de siste to-tre sesongene. Styret har vært helt klare på at det skal ryddes opp og at det selvsagt er helt nødvendig med en ordnet økonomi for å kunne være en bærekraftig klubb. Ingen spillere i klubben får godtgjørelse av noe slag og mange mennesker jobber dugnad for klubben gjennom hele året. Denne innsatsen har nå ført til at klubben ser lyset i enden av tunnelen og styret kan førnøyd konstatere at Follo FK snart er gjeldfri.

Lysere tider økonomisk for Follo FK og A-lagstrenerne Patrik Karoliussen og Christian Qvist.

Follo FK har gått på sparebluss i 2018, og det har gitt utslag. Regnskapet kommer til å vise et overskudd på over en million kroner, og klubben er på det nærmeste gjeldfri. Regnskapet for 2018 viser en omsetning på litt over 3,6 millioner kroner. Og det er et par helt vesentlige årsaker til at klubben ender på over en million i overskudd i 2018. Styreleder Hans Henning Ruud forklarer:

– Overskuddet ser foreløpig ut til å ende på mellom 550 000 og 600 000 kroner. Da ville vi fremdeles hatt i underkant av en halv million kroner igjen i gjeld til Follo-supporterne, som i sin tid kjøpte rettighetene til klubbens spillere.

Etter dialog med sine aksjonærer, bestemte Follo-supporterne seg våren 2018 for å ettergi gjelden på 460 000 kroner.  Det fører til at Follo FK ender med et overskudd på over 1 million kroner i 2018. Ruud forklarer igjen:

– Selskapet Follosupporterne ble stiftet for å redde Follo FK i 2013. Firmaer og enkeltpersoner kjøpte en del av rettighetene ved videresalg av klubbens spillere. Nå er vi på et annet nivå, og potensialet ved videresalg er ikke lenger der på samme måte. Follo-supporterne har bestemt seg for å ettergi gjelden til Follo FK, klubben de har til formål å støtte. Follosupporterne har deretter vedtatt å avvikle selskapet, da det ikke lenger oppfyller sitt formål om å støtte klubben. Vi er veldig ydmyke og takknemlige over at de har tatt den beslutningen.

Stor jobb

"Normal drift" uten gjeldsettergivelsen fra Follo-supporterne, vil gi mellom 550 000 og 600 000 i overskudd i 2018. Spillere, trenere, foreldre, sponsorer, privatpersoner ellers og andre støttespillere har bidratt. Styreleder Ruud er selvsagt veldig fornøyd med dette:

- Jeg synes det er utrolig at vi har greid et slikt overskudd, og vi har nå nedbetalt nesten all gjeld. Det har vel aldri vært utført så mye dugnadsjobb blant spillerne i klubben som i år. Samtidig har vi hatt noen frivillige som virkelig har stått på for klubben.

En ting er at vi har skåret ned til beinet. På kostnadssiden har vi ikke hatt noen utgifter i form av lønn til spillere. Alt av administrasjon i klubben har vært gjort på dugnad. Vi har flyttet inn i brakka i Idrettsparken og spart husleie på det. Treningsutstyret har vi vært forsiktige med, og det har vært mye gjenbruk. Det som er litt spesielt oppi dette, er at vi har greid et slikt resultat uten noen hovedsponsor på brystet på drakta.

Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt for klubben i 2018.  Jeg er svært stolt av alle sammen.

Nøkternt i 2019 også

Klubben har gjennomført flere inntektsbringende tiltak i 2018, blant annet Gullrose-aksjonen og Folkets kamp. Gullrose-aksjonen ga inntekter på 72.000 i tillegg til 8.000 til Kreftforeningen.  Klubben besluttet også å gi 10 % av inntektene fra Folkets kamp til Kreftforeningen og skal samlet overrekke i underkant av 15.000 på nyåret. 

Klubben har hatt et tett og godt samarbeid med Langhus Fotball. Der har klubben blant annet holdt trenerutviklingskurs for alle trenere i barne- og ungdomsfotballen. Budsjettet for 2019 er ikke klart, men Ruud sier at det blir nøktern drift også i 2019:

– Budsjettet for 2019 har vi bare begynt å se på, og det er ikke styrebehandlet. Jeg tipper vi får en omsetning på litt over tre millioner kroner, og et budsjett som gir et lite plussresultat.

Uansett hvordan man vrir og vender på det så er dette meget gode nyheter for alle venner av Follo FK på tampen av 2018. Uten å ta for hardt i så "mistenker" vi også at en viss styreleder er en meget viktig årsak til dette meget gode resultatet.

Meget godt jobbet av alle som en i en felles dugnad gjennom hele 2018!

Les mer på ØB (for abonnenter)

 

Klubb TV

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift