Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Follo FK

Møtet finner sted onsdag 19. desember kl. 19.00

Styret i Follo Fotballklubb har i møte 3. desember besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte onsdag 19. desember kl. 19.00. Møtet finner sted i "Brakka" i Ski Idrettspark.

 

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og de stemmeberettigede

3. Valg av dirigent og sekretær samt to personer til å skrive under protokollen.

4. Samarbeidsavtale med Ski IL Fotball datert 3. juni 2008.

 

Styret er av den oppfatning at avtalen ikke er gunstig for Follo Fotballklubb i dagens situasjon, og at den bør opphøre.
Styrets forslag til vedtak:
«Samarbeidsavtale med Ski IL Fotball datert 3. juni 2008 sies opp».

 

Styret i Follo Fotballklubb

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift